ප්‍රවීණයෝ හිඟ Tier A පිටිය අංකුර ක්‍රීඩකයෝ වටලති

334

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නව පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ සමඟ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් එක්ව සිටීම හේතුවෙන් අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩා සමාජවල ඇතිව ඇති පුරප්පාඩුවලට එක් වූ අංකුර ක්‍රීඩකයෝ මේ වන විට Tier A පිටිය වටලමින් සිටිති. දවසේ වඩාත් කතා බහට ලක් වූ ක්‍රීඩකයා වූයේ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරම්භක වමත් පිතිකරු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නව පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ සමඟ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් එක්ව සිටීම හේතුවෙන් අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩා සමාජවල ඇතිව ඇති පුරප්පාඩුවලට එක් වූ අංකුර ක්‍රීඩකයෝ මේ වන විට Tier A පිටිය වටලමින් සිටිති. දවසේ වඩාත් කතා බහට ලක් වූ ක්‍රීඩකයා වූයේ කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරම්භක වමත් පිතිකරු…