දකුණු ආසියානු වයස අවුරුදු 16න් පහළ දැල්පන්දු තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර තිබේ. මෙම දකුණු ආසියානු දැල්පන්දු තරගාවලිය නේපාලයේ දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන අතර ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුලත්ව තවත් කණ්ඩායම් 6ක් මෙම තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වීමට නියමිතය. Photos: Sri Lanka U16 Netball Squad | South…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු ආසියානු වයස අවුරුදු 16න් පහළ දැල්පන්දු තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර තිබේ. මෙම දකුණු ආසියානු දැල්පන්දු තරගාවලිය නේපාලයේ දැල්පන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන අතර ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුලත්ව තවත් කණ්ඩායම් 6ක් මෙම තරගාවලිය සඳහා සහභාගි වීමට නියමිතය. Photos: Sri Lanka U16 Netball Squad | South…