ඇඹුල්දෙණියගේ කඩුලු 10 සත්කාරක නායකයාට යටවේ

10191

ශ්‍රී ලංකා නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති තරග දෙකකින් යුත් නිල නොලත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 1-0ක් සේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සත්කාරක දකුණු අප්‍රිකානුවෝ අද (28) සමත් වූහ. ප්‍රමෝද්ගේ ශතක වෑයමෙන් ශ්‍රී ලංකා අපේක්ෂාවන්ට නව ජීවයක් ශ්‍රී ලංකා නැඟී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ දකුණු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති තරග දෙකකින් යුත් නිල නොලත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 1-0ක් සේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සත්කාරක දකුණු අප්‍රිකානුවෝ අද (28) සමත් වූහ. ප්‍රමෝද්ගේ ශතක වෑයමෙන් ශ්‍රී ලංකා අපේක්ෂාවන්ට නව ජීවයක් ශ්‍රී ලංකා නැඟී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ දකුණු…