පොලිස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ගුවන් හමුදාව හර්බර්ට් කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ (29) උදෑසන තරග ආරම්භ කරමින් පොලිස් කණ්ඩායම හා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම තරග බිමට පිවිසුණි. මෙතෙක් තරගාවලිය තුල පැවති තීරණාත්මකම හා තියුණුම තරගය ලෙස මෙය හැඳින්විය හැක. පොලිස් කණ්ඩායමේ #6 ක්‍රීඩක සුජිත් මාස්ටර් ලකුණු පුවරුවට පළමු ලකුණු දෙක එකතු කිරීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පොලිස් කණ්ඩායමට එරෙහිව ගුවන් හමුදාව හර්බර්ට් කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලියේ දෙවන දිනයේ (29) උදෑසන තරග ආරම්භ කරමින් පොලිස් කණ්ඩායම හා ගුවන් හමුදා කණ්ඩායම තරග බිමට පිවිසුණි. මෙතෙක් තරගාවලිය තුල පැවති තීරණාත්මකම හා තියුණුම තරගය ලෙස මෙය හැඳින්විය හැක. පොලිස් කණ්ඩායමේ #6 ක්‍රීඩක සුජිත් මාස්ටර් ලකුණු පුවරුවට පළමු ලකුණු දෙක එකතු කිරීමට…