තීරණාත්මක අන්තර් සමාජ ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලියට දින තීන්දුයි

SLC අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2022

670
 

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන අන්තර් සමාජ ප්‍රධානතම ලීග් (තෙදින) ක්‍රිකට් තරගාවලිය (SLC Major League Tournament) මේ අගෝස්තු 19 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත අතර තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 26ක් තරග වදිනවා.

මෙවර තරගාවලිය කාණ්ඩ දෙකක් යටතේ පැවැත්වීමට නියමිත අතර එක් කාණ්ඩයකට කණ්ඩායම් 13ක් ඇතුළත්.

ඒ අනුව A සහ B කාණ්ඩයේ සිටින කණ්ඩායම් සියල්ලම මූලික වටයේ දී තරග 12කට ක්‍රීඩා කරනු ලබන අතර මූලික වටය අවසානයේ දී ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන්ම සිටින කණ්ඩායම බැගින් කාණ්ඩ දෙකේ ඉදිරියෙන් සිටින කණ්ඩායම් දෙක අවසන් මහා තරගය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා.

අවසන් මහා තරගය සිව්දින තරගයක් ලෙස මේ වසරේ නොවැම්බර් 16 වැනිදා සිට 19 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

අවසන් වරට 2019/20 වසරේ දී Tier A සහ Tier B (කොටස්) දෙකක් යටතේ මේ තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වුනා. එහි දී Tier A කොටසේ ශූරතාවය දිනා ගැනීමට කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජය (CCC) සමත් වුනු අතර Tier B කොටසේ තරගාවලිය අතරමැද නවතා දැමීමට සිදු වුනේ කොරෝනා අවදානම නැවත හිස එසවීම නිසයි.

කෙසේ නමුත් 2021 වසර තුල ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නැෂනල් සුපර් ලීග් තරගාවලියක් පවත්වමින් සාර්ථක සිව්දින තරගාවලියක් සංවිධානය කළ අතර එහි ශූරතාවය දිනා ගැනීමට මහනුවර කණ්ඩායම සමත් වුනා.

මීට පෙර මේ තරගාවලිය ක්‍රියාත්මක වුනු ආකාරයට අනුව Tier A කොටසේ තුල කණ්ඩායම් 14ක් සහ Tier B කොටස තුල කණ්ඩායම් 12ක් ක්‍රීඩා කළ නමුත්, මෙවර එම කණ්ඩායම් සියල්ලම එක්කාසු කොට එක් තරගාවලියක් පවත්වනවා.

අවසානයේ දී මෙවර මූලික වටයේ තරගාවලිය අවසානයේ දී A කාණ්ඩයේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ අවසන් ස්ථානයට පත්වන කණ්ඩායම් දෙක සහ B කාණ්ඩයේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ අවසන් ස්ථානයට පත්වන කණ්ඩායම් දෙක Governor’s Trophy (ආණ්ඩුකාර කුසලාන) තරගාවලිය දක්වා පහත දැමීම සිදු කිරීමට නියමිත අතර වසර 3ක් තුල එය කණ්ඩායම් 15ක් දක්වා අඩු කිරීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සැලසුමයි.

තරගාවලියේ කාලසටහන මෙසේයි,

Date Host Opponent Venue
19-20-21 Aug Ace Capital Cricket Club Saracens Sports Club Bloomfield
Air Force Sports Club Navy Sports Club Air Force -Katunayake
Army Sports Club Bloomfield C & AC Army-Panagoda
Burgher Recreation Club Police Sports Club BRC
Colts Cricket Club Kandy Customs Sports Club Colts
Galle Cricket Club Ragama Cricket Club Galle Stadium
Kalutara Town Club Kurunegala YCC Damdulla-Stadium
Moors Sports Club Lankan Cricket Club Moors Cricket Ground
Negombo Cricket Club Baduraliya Cricket Club BOI-Katunayake
Panadura Sports Club Chilaw Marians CC Panadura
Singhalese Sports Club Colombo Cricket Club SSC
Tamil Union C & AC Nondescripts Cricket Club P.Sara Stadium
Date Host Opponent Venue
26-27-28 Aug Ace Capital Cricket Club Negombo Cricket Club BOI-Katunayake
Army Sports Club Panadura Sports Club Army-Panagoda
Baduraliya Cricket Club Tamil Union C & AC Surrey
Bloomfield C & AC Saracens Sports Club Bloomfield
Burgher Recreation Club Kandy Customs Sports Club BRC
Colombo Cricket Club Kalutara Town Club CCC
Colts Cricket Club Galle Crciket Club Colts
Lankan Cricket Club Singhalese Sports Club RPICS, Colombo
Nondescripts Cricket Club Air Force Sports Club NCC
Nugegoda S & WC Chilaw Marians CC De Soysa-Moratuwa
Police Sports Club Moors Sports Club Police
Ragama Cricket Club Sebastianite Cricket Thurstan College
Date Host Opponent Venue
2-3-4 Sep Burgher Recreation Club Galle Crciket Club BRC
Chilaw Marians CC Navy Sports Club Kettarama
Kandy Customs Sports Club Moors Sports Club Thurstan College
Kurunegala YCC Ragama Cricket Club TBA
Lankan Cricket Club Colombo Cricket Club CCC
Negombo Cricket Club Bloomfield C & AC BOI-Katunayake
Nondescripts Cricket Club Baduraliya Cricket Club NCC
Nugegoda S & WC Army Sports Club De Soysa-Moratuwa
Saracens Sports Club Panadura Sports Club Surrey
Sebastianite Cricket Colts Cricket Club Moors
Singhalese Sports Club Police Sports Club SSC
Tamil Union C & AC Ace Capital Cricket Club P.Sara Stadium
Date Host Opponent Venue
9-10-11 Sep Air Force Sports Club Tamil Union C & AC Air Force -Katunayake
Army Sports Club Nondescripts Cricket Club Army-Panagoda
Baduraliya Cricket Club Navy Sports Club Surrey
Bloomfield C & AC Panadura Sports Club Bloomfield
Colts Cricket Club Colombo Cricket Club Colts
Kandy Customs Sports Club Galle Cricket Club Thurstan College
Lankan Cricket Club Kurunegala YCC Panadura
Nugegoda S & WC Ace Capital Cricket Club De Soysa-Moratuwa
Ragama Cricket Club Burgher Recreation Club Moors
Saracens Sports Club Chilaw Marians CC RPICS, Colombo
Sebastianite Cricket Police Sports Club CCC
Singhalese Sports Club Kalutara Town Club SSC
Date Host Opponent Venue
16-17-18 Sep Army Sports Club Baduraliya Cricket Club Army-Panagoda
Burgher Recreation Club Singhalese Sports Club BRC
Chilaw Marians CC Ace Capital Cricket Club RPICS, Colombo
Colts Cricket Club Lankan Cricket Club Colts
Galle Cricket Club Kalutara Town Club Galle
Moors Sports Club Colombo Cricket Club Moors
Negombo Cricket Club Nondescripts Cricket Club BOI-Katunayake
Nugegoda S & WC Navy Sports Club De Soysa-Moratuwa
Panadura Sports Club Air Force Sports Club Panadura
Police Sports Club Ragama Cricket Club Police
Sebastianite Cricket Kurunegala YCC TBA
Tamil Union C & AC Saracens Sports Club P.Sara Stadium
Date Host Opponent Venue
23-24-25 Sep Ace Capital Cricket Club Army Sports Club BOI-Katunayake
Bloomfield C & AC Chilaw Marians CC Bloomfield
Colombo Cricket Club Kurunegala YCC CCC
Lankan Cricket Club Burgher Recreation Club Panadura
Navy Sports Club Nondescripts Cricket Club Navy-Walisara
Nugegoda S & WC Air Force Sports Club De Soysa-Moratuwa
Police Sports Club Colts Cricket Club Police
Ragama Cricket Club Kandy Customs Sports Club Thurstan College
Saracens Sports Club Baduraliya Cricket Club Kettarama
Sebastianite Cricket Kalutara Town Club RPICS, Colombo
Singhalese Sports Club Moors Sports Club SSC
Tamil Union C & AC Negombo Cricket Club P.Sara Stadium
Date Host Opponent Venue
30 Sep &1-2 Oct Air Force Sports Club Ace Capital Cricket Club Air Force -Katunayake
Army Sports Club Negombo Cricket Club Army-Panagoda
Chilaw Marians CC Tamil Union C & AC RPICS, Colombo
Colombo Cricket Club Burgher Recreation Club CCC
Colts Cricket Club Moors Sports Club Colts
Kalutara Town Club Police Sports Club Army-Dombagoda
Kandy Customs Sports Club Kurunegala YCC NCC
Navy Sports Club Bloomfield C & AC Navy-Walisara
Panadura Sports Club Nugegoda S & WC Panadura
Ragama Cricket Club Singhalese Sports Club Thurstan College
Saracens Sports Club Nondescripts Cricket Club Moors
Sebastianite Cricket Galle Crciket Club P.Sara Stadium
Date Host Opponent Venue
7-8-9 Oct Baduraliya Cricket Club Chilaw Marians CC RPICS, Colombo
Bloomfield C & AC Air Force Sports Club Bloomfield
Colombo Cricket Club Sebastianite Cricket CCC
Galle Cricket Club Kurunegala YCC Galle Stadium
Kalutara Town Club Kandy Customs Sports Club Army-Dombagoda
Moors Sports Club Burgher Recreation Club Moors
Navy Sports Club Panadura Sports Club Navy-Walisara
Nondescripts Cricket Club Nugegoda S & WC NCC
Ragama Cricket Club Lankan Cricket Club Thurstan College
Saracens Sports Club Negombo Cricket Club BRC
Singhalese Sports Club Colts Cricket Club SSC
Tamil Union C & AC Army Sports Club P.Sara Stadium
Date Host Opponent Venue
14-15-16 Oct Ace Capital Cricket Club Baduraliya Cricket Club Army-Dombagoda
  Bloomfield C & AC Tamil Union C & AC Bloomfield
Burgher Recreation Club Sebastianite Cricket BRC
Chilaw Marians CC Air Force Sports Club RPICS, Colombo
Galle Cricket Club Moors Sports Club Galle Stadium
Kalutara Town Club Ragama Cricket Club Surrey
Kandy Customs Sports Club Singhalese Sports Club Thurstan College
Kurunegala YCC Colts Cricket Club Welagedara Stadium
Navy Sports Club Army Sports Club Navy-Walisara
Negombo Cricket Club Panadura Sports Club BOI-Katunayake
Police Sports Club Lankan Cricket Club Police
Saracens Sports Club Nugegoda S & WC Moors
Date Host Opponent Venue
21-22-23 Oct Ace Capital Cricket Club Navy Sports Club Army-Dombagoda
  Army Sports Club Saracens Sports Club Army-Panagoda
Baduraliya Cricket Club Air Force Sports Club Surrey
Burgher Recreation Club Colts Cricket Club BRC
Chilaw Marians CC Negombo Cricket Club RPICS, Colombo
Galle Crciket Club Colombo Cricket Club Galle Stadium
Kandy Customs Sports Club Sebastianite Cricket Thurstan College
Kurunegala YCC Police Sports Club Welagedara Stadium
Lankan Cricket Club Kalutara Town Club Bloomfield
Moors Sports Club Ragama Cricket Club Moors
Nugegoda S & WC Bloomfield C & AC De Soysa-Moratuwa
Panadura Sports Club Nondescripts Cricket Club Panadura
Date Host Opponent Venue
28-29-30 Oct Air Force Sports Club Negombo Cricket Club Air Force -Katunayake
  Baduraliya Cricket Club Nugegoda S & WC Surrey
Chilaw Marians CC Army Sports Club RPICS, Colombo
Colombo Cricket Club Kandy Customs Sports Club CCC
Colts Cricket Club Ragama Cricket Club Colts
Kurunegala YCC Singhalese Sports Club Welagedara Stadium
Moors Sports Club Kalutara Town Club Moors
Navy Sports Club Tamil Union C & AC Navy-Walisara
Nondescripts Cricket Club Bloomfield C & AC NCC
Panadura Sports Club Ace Capital Cricket Club Panadura
Police Sports Club Galle Cricket Club Police
Sebastianite Cricket Lankan Cricket Club P.Sara Stadium
Date Host Opponent Venue
4-5-6 Nov Air Force Sports Club Army Sports Club Air Force -Katunayake
  Bloomfield C & AC Baduraliya Cricket Club Bloomfield
Colombo Cricket Club Police Sports Club CCC
Galle Cricket Club Singhalese Sports Club Galle Stadium
Kalutara Town Club Colts Cricket Club Surrey
Kandy Customs Sports Club Lankan Cricket Club Thurstan College
Kurunegala YCC Burgher Recreation Club Welagedara Stadium
Moors Sports Club Sebastinite Cricket Moors
Navy Sports Club Saracens Sports Club Navy-Walisara
Negombo Cricket Club Nugegoda S & WC BOI-Katunayake
Nondescripts Cricket Club Ace Capital Cricket Club NCC
Panadura Sports Club Tamil Union C & AC Panadura
Date Host Opponent Venue
11-12-13 Nov Ace Capital Cricket Club Bloomfield C & AC Army-Dombagoda
  Air Force Sports Club Saracens Sports Club Air Force -Katunayake
Baduraliya Cricket Club Panadura Sports Club TBA
Kalutara Town Club Burgher Recreation Club Surrey
Kurunegala YCC Moors Sports Club Welagedara Stadium
Lankan Cricket Club Galle Cricket Club RPICS, Colombo
Negombo Cricket Club Navy Sports Club BOI-Katunayake
Nondescripts Cricket Club Chilaw Marians CC NCC
Police Sports Club Kandy Customs Sports Club Police
Ragama Cricket Club Colombo Cricket Club Thurstan College
Singhalese Sports Club Sebastianite Cricket SSC
Tamil Union C & AC Nugegoda S & WC P.Sara Stadium
Date Final Venue
16-17-18-19 Nov   TBA

තරගාවලියේ තොරතුරු සියල්ල ඔබ වෙත රැගෙන ඒමට ThePapare.com සූදානම්, රැඳී සිටින්න ThePapare.com සමඟම.

>> තවත් ක්‍රිකට් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න <<