කවාජා කලබලයක් නැතිව ශ්‍රී ලංකාව අමාරුවේ දමයි

107

උස්මාන් කවාජා ගේ සංවර ඉනිම හේතුවෙන් අද (27) සදම්ප්ටන් හි දී නිමා වූ ඕස්ට්‍රේලියාව හා සමග පැවැති පුහුණු තරගයේ දී කඩුලු 5ක පරාජයකට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට සිදු වූ හ. ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලාන තරගාවලියට පෙර සහභාගී වූ පළමු පුහුණු තරගයෙන් ද දකුණු අප්‍රිකාවන් ඉදිරියේ ලකුණු 87ක පරාජයක් ලැබුවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

උස්මාන් කවාජා ගේ සංවර ඉනිම හේතුවෙන් අද (27) සදම්ප්ටන් හි දී නිමා වූ ඕස්ට්‍රේලියාව හා සමග පැවැති පුහුණු තරගයේ දී කඩුලු 5ක පරාජයකට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ට සිදු වූ හ. ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලාන තරගාවලියට පෙර සහභාගී වූ පළමු පුහුණු තරගයෙන් ද දකුණු අප්‍රිකාවන් ඉදිරියේ ලකුණු 87ක පරාජයක් ලැබුවේ…