கொழும்பு பொலிஸ் பார்க் மைதானத்தில் இடம்பெற்ற FA கிண்ணத்தின் 32 அணிகளைக் கொண்ட சுற்றில் பெனால்டி முறையில் 4-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் பொலிஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தை வெற்றி கொண்ட யாழ்ப்பாணம் பாடும் மீன் விளையாட்டுக் கழகம் தீர்மானம் மிக்க 16 அணிகளைக் கொண்ட சுற்றுக்குத் தெரிவாகியுள்ளது. சென். நிக்கலஸ், பாடும்மீன், கல்முனை பிறில்லியன்ட் அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்குள் ஏற்கனவே, இதற்கு முன்னைய சுற்றில் யாழ்ப்பாணம் துரையப்பா விளையாட்டரங்கில் மின்னொளியின்கீழ்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

கொழும்பு பொலிஸ் பார்க் மைதானத்தில் இடம்பெற்ற FA கிண்ணத்தின் 32 அணிகளைக் கொண்ட சுற்றில் பெனால்டி முறையில் 4-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் பொலிஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தை வெற்றி கொண்ட யாழ்ப்பாணம் பாடும் மீன் விளையாட்டுக் கழகம் தீர்மானம் மிக்க 16 அணிகளைக் கொண்ட சுற்றுக்குத் தெரிவாகியுள்ளது. சென். நிக்கலஸ், பாடும்மீன், கல்முனை பிறில்லியன்ட் அணிகள் அடுத்த சுற்றுக்குள் ஏற்கனவே, இதற்கு முன்னைய சுற்றில் யாழ்ப்பாணம் துரையப்பா விளையாட்டரங்கில் மின்னொளியின்கீழ்…