“හදවතට තුන්පාරක් පිහියෙන් ඇන්නා වගෙයි”

75

ශ්‍රේෂ්ඨ පැසිපන්දු ක්‍රීඩක කෝබි බ්‍රයන්ට් මියගිය ශෝකය තවමත් අපතරින් මැකී ගොස් නැත. ඔහුගේ සමීපතම මිතුරෙකු වූ ෂකීල් ඔ’නීල්ට ඒ වේදනාව දෙගුණයකි. ෂකීල් (ෂැක්) සිය බාල සොයුරෙකු ලෙස හැඳින්වූ කෝබි බ්‍රයන්ට් ගැන TNT හරහා මතකය අවධි කළේ මෙලෙසිනි. “අන්තිම මාස කිහිපයම හරිම අමාරුවෙන් ගෙවුණේ. මට මගේ පොඩි නංගිව නැති වුනා. අපි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රේෂ්ඨ පැසිපන්දු ක්‍රීඩක කෝබි බ්‍රයන්ට් මියගිය ශෝකය තවමත් අපතරින් මැකී ගොස් නැත. ඔහුගේ සමීපතම මිතුරෙකු වූ ෂකීල් ඔ’නීල්ට ඒ වේදනාව දෙගුණයකි. ෂකීල් (ෂැක්) සිය බාල සොයුරෙකු ලෙස හැඳින්වූ කෝබි බ්‍රයන්ට් ගැන TNT හරහා මතකය අවධි කළේ මෙලෙසිනි. “අන්තිම මාස කිහිපයම හරිම අමාරුවෙන් ගෙවුණේ. මට මගේ පොඩි නංගිව නැති වුනා. අපි…