නාලන්ද හා සාන්ත සෙබස්තියන් අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට

354

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (22) පැවැත්වූ තරග අතරින් පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගත් මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය හා නාලන්ද විද්‍යාලය අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නා ලදි. අද පළමු දිනයට ක්‍රියාත්මක වූ තරගවල වැඩි වාසිය දිනා ගැනීමට සාන්ත ජෝසප්, වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සමත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (22) පැවැත්වූ තරග අතරින් පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගත් මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය හා නාලන්ද විද්‍යාලය අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නා ලදි. අද පළමු දිනයට ක්‍රියාත්මක වූ තරගවල වැඩි වාසිය දිනා ගැනීමට සාන්ත ජෝසප්, වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සමත්…