ලුම්බිණි බලකායෙන් මොරටු කුමරුවන්ට ප්‍රහාරයක්

78
 

පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙස කොළඹ ලුම්බිණි විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අද (03) දින කොළඹ හැව්ලොක් ක්‍රීඩා පිටියේ දී තරග වැදිනි. එම තරගයේ දී වේල්ස් කුමරුවන් ලකුණු 33 – 10ක් ලෙස පරාජය කරමින් තරගාවලිය ජයග්‍රාහීව ආරම්භ කිරීමට ලුම්බිණි විද්‍යාල කණ්ඩායම සමත් විය. තරගය ආරම්භ කර මිනිත්තු තුනක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාසල් රග්බි තරගාවලියේ B කාණ්ඩයේ තරගයක් ලෙස කොළඹ ලුම්බිණි විද්‍යාලය සහ මොරටුව වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය අද (03) දින කොළඹ හැව්ලොක් ක්‍රීඩා පිටියේ දී තරග වැදිනි. එම තරගයේ දී වේල්ස් කුමරුවන් ලකුණු 33 – 10ක් ලෙස පරාජය කරමින් තරගාවලිය ජයග්‍රාහීව ආරම්භ කිරීමට ලුම්බිණි විද්‍යාල කණ්ඩායම සමත් විය. තරගය ආරම්භ කර මිනිත්තු තුනක්…