වාර්තා සමඟින් තරගාවලිය අවසාන කළ පාසල් දියකිඳුරන්

515

වාර්තා බිඳ හෙලීම ඉතා අපහසු කර්තව්‍යයක්. ඒ සඳහා මාස ගණනක පුහුණුවක්, කැපවීමක්, ශක්තියක් මෙන්ම දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ද අවශ්‍යයි. වාර්තා පොතේ තමන්ගේ නම ලියැවෙද්දී ප්‍රේක්ෂකාගාරය තමන්ගේ නමට ඔල්වරසන් දෙනු ඇසීම මේ යොවුන් පාසල් ක්‍රීඩකයින්ට ජීවිත කාලයටම මතක හිටින අත්දැකීමක්. වාර්තා පිහිටුවමින් 45 වන සමස්ත ලංකා පාසල් පිහිනුම් තරගාවලියේ දී බැබළුණු යොවුන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වාර්තා බිඳ හෙලීම ඉතා අපහසු කර්තව්‍යයක්. ඒ සඳහා මාස ගණනක පුහුණුවක්, කැපවීමක්, ශක්තියක් මෙන්ම දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ද අවශ්‍යයි. වාර්තා පොතේ තමන්ගේ නම ලියැවෙද්දී ප්‍රේක්ෂකාගාරය තමන්ගේ නමට ඔල්වරසන් දෙනු ඇසීම මේ යොවුන් පාසල් ක්‍රීඩකයින්ට ජීවිත කාලයටම මතක හිටින අත්දැකීමක්. වාර්තා පිහිටුවමින් 45 වන සමස්ත ලංකා පාසල් පිහිනුම් තරගාවලියේ දී බැබළුණු යොවුන්…