ජාත්‍යන්තර පාපන්දු තරගාවලියක් කල්යයි!

215

දකුණු ආසියානු පාපන්දු සංගමය විසින් මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී බංග්ලාදේශයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 12 වන දකුණු ආසියානු පාපන්දු තරගාවලිය ලබන වසරේ මැයි මාසය දක්වා කල්ගොස් ඇත. මේ වසර අග භාගයේ දී ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන තරගාවලියක් වන වයස අවුරුදු 17න් පහළ ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු ආසියානු පාපන්දු සංගමය විසින් මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී බංග්ලාදේශයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 12 වන දකුණු ආසියානු පාපන්දු තරගාවලිය ලබන වසරේ මැයි මාසය දක්වා කල්ගොස් ඇත. මේ වසර අග භාගයේ දී ජාත්‍යන්තර පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන තරගාවලියක් වන වයස අවුරුදු 17න් පහළ ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලිය…