ரெட் சன் – நியு ஸ்டார் இடையிலான மோதல் சமநிலையில் நிறைவு

201
 

நடைபெற்றுக்கொண்டுள்ள இப்பருவகாலத்திற்கான பிரீமியர் லீக் பிரிவு ஒன்றுக்கான சுற்றுப் போட்டியில் கம்பளை ரெட் சன் மற்றும் பாணதுறை நியு ஸ்டார் கால்பந்து கழகங்களுக்கிடையிலான போட்டி எந்தவித கோலும் பெறாத நிலையில் சமநிலையில் நிறைவுற்றது. செரண்டிப்பை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கான வாய்ப்பை அதிகரித்த ரட்னம் கம்பளை வீகுலுவத்தை மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியை ஆரம்பித்த ரெட் சன் அணி போட்டியின் முதற்கட்டத்தில் எதிரணியைவிட சற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியதை அவதானிக்க முடிந்தது. போட்டி ஆரம்பித்த…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

நடைபெற்றுக்கொண்டுள்ள இப்பருவகாலத்திற்கான பிரீமியர் லீக் பிரிவு ஒன்றுக்கான சுற்றுப் போட்டியில் கம்பளை ரெட் சன் மற்றும் பாணதுறை நியு ஸ்டார் கால்பந்து கழகங்களுக்கிடையிலான போட்டி எந்தவித கோலும் பெறாத நிலையில் சமநிலையில் நிறைவுற்றது. செரண்டிப்பை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கான வாய்ப்பை அதிகரித்த ரட்னம் கம்பளை வீகுலுவத்தை மைதானத்தில் நடைபெற்ற இப்போட்டியை ஆரம்பித்த ரெட் சன் அணி போட்டியின் முதற்கட்டத்தில் எதிரணியைவிட சற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியதை அவதானிக்க முடிந்தது. போட்டி ஆரம்பித்த…