පාරමීගේ පවුලට ධීවර අමාත්‍යංශයෙන් ත්‍යාගයක්

104

යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙලක පදක්කමක් දිනූ පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා වීමේ භාග්‍යය හිමි කර ගත් පාරමී වසන්ති මාරිස්ටෙලා හා ඇගේ පවුලේ ඥාතීන්ට ඉතා වටිනා ත්‍යාගයක් රජය විසින් පසුගිය දිනක ලබාදුනි. බුවනොස් අයර්ස් හිදී පැවැත්වුනු තුන්වන ලෝක යොවුන් ඔලිම්පික් උළලේ දී බාධක දිවීමේ ඉසව්වෙන් ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගැනීමට පාරමී සමත් විය. කතාන්දර කොතෙක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

යොවුන් ඔලිම්පික් උළෙලක පදක්කමක් දිනූ පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා වීමේ භාග්‍යය හිමි කර ගත් පාරමී වසන්ති මාරිස්ටෙලා හා ඇගේ පවුලේ ඥාතීන්ට ඉතා වටිනා ත්‍යාගයක් රජය විසින් පසුගිය දිනක ලබාදුනි. බුවනොස් අයර්ස් හිදී පැවැත්වුනු තුන්වන ලෝක යොවුන් ඔලිම්පික් උළලේ දී බාධක දිවීමේ ඉසව්වෙන් ලෝකඩ පදක්කමක් දිනා ගැනීමට පාරමී සමත් විය. කතාන්දර කොතෙක්…