පරීක්ෂණ අසමත් වීම ගැන පාකිස්තාන ක්‍රීඩකයෝ කරුණු දක්වති

70
Pakistan athletes

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ අසමත් වූ පාකිස්තාන මලල ක්‍රීඩකයන් ඒ පිළිබඳව වන තම නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම, පාකිස්තාන මලල ක්‍රීඩා සංගමය හරහා “South Asian Games Doping Control Committee” වෙත යොමුකර ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. >> SAG දිනූ පාකිස්තානුවන් තිදෙනෙකුට වැඩ වැරදී නිමා වූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 400m කඩුලු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ අසමත් වූ පාකිස්තාන මලල ක්‍රීඩකයන් ඒ පිළිබඳව වන තම නිදහසට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම, පාකිස්තාන මලල ක්‍රීඩා සංගමය හරහා “South Asian Games Doping Control Committee” වෙත යොමුකර ඇති බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. >> SAG දිනූ පාකිස්තානුවන් තිදෙනෙකුට වැඩ වැරදී නිමා වූ දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 400m කඩුලු…