නේමාර් නැවතත් ‘PSG’ පුහුණුවීම් වලට

110

ප්‍රංශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන අන්දමට බ්‍රසීල සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක නේමාර් පසුගිය දා නැවතත් ‘Paris Saint-Germain (PSG)’ කණ්ඩායමේ පුහුණුවීමේ කටයුතු සඳහා වාර්තා කර ඇත.  ඔහු මේ ආකාරයට නැවතත් පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා වාර්තා කර ඇත්තේ ‘PSG’ කණ්ඩායම පුහුණුවීම් කටයුතු අරඹා සතියක කාලයකින් පසුව සහ ඔහුගේ පාපන්දු දිවියේ කිසිදා අමතක නොවන මතකය ඔහු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ප්‍රංශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන අන්දමට බ්‍රසීල සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක නේමාර් පසුගිය දා නැවතත් ‘Paris Saint-Germain (PSG)’ කණ්ඩායමේ පුහුණුවීමේ කටයුතු සඳහා වාර්තා කර ඇත.  ඔහු මේ ආකාරයට නැවතත් පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා වාර්තා කර ඇත්තේ ‘PSG’ කණ්ඩායම පුහුණුවීම් කටයුතු අරඹා සතියක කාලයකින් පසුව සහ ඔහුගේ පාපන්දු දිවියේ කිසිදා අමතක නොවන මතකය ඔහු…