සිඩ්නි දුමාරය මැද ගෞරවය සොයා යන්නට නවසීලන්තය සැරසෙයි

0

ලැව් ගිනි නිසා ඇතිවූ දුමාරයෙන් බාධා විය හැකි නමුත් ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේ දී නැති වුණු ගෞරවය සොයා යන්නට නවසිලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එළඹෙන සතියේ දී ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ තෙවැනි හා අවසන් ටෙස්ට් තරගයට සිඩ්නි හිදී මුහුණ දෙනු ඇත. ඉන්දියාවට බැටදෙන්න ශ්‍රී ලංකාවෙන් හොඳ සංචිතයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉන්දීය තරග සංචාරය එළඹෙන ජනවාරි මස…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලැව් ගිනි නිසා ඇතිවූ දුමාරයෙන් බාධා විය හැකි නමුත් ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයේ දී නැති වුණු ගෞරවය සොයා යන්නට නවසිලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායම එළඹෙන සතියේ දී ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ තෙවැනි හා අවසන් ටෙස්ට් තරගයට සිඩ්නි හිදී මුහුණ දෙනු ඇත. ඉන්දියාවට බැටදෙන්න ශ්‍රී ලංකාවෙන් හොඳ සංචිතයක් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඉන්දීය තරග සංචාරය එළඹෙන ජනවාරි මස…