මේරියන් ජාතික වාර්තා හතරක් බිඳ දමද්දී ශ්‍රී ලංකාවට පදක්කම් හතරක්

75

2019 ආසියා පැසිෆික් Classic හා Equipped සවි එසවීමේ ශූරතාවලිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෝල්ඩ්කෝස්ට් නුවර දී ආරම්භ වූ අතර පළමු දිනයේම සුපිරි දස්කම් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා සවි එසවීමේ ක්‍රීඩිකාවන් සිව් දෙනෙක් පදක්කම් දිනා ගත්තේ තරගාවලියට ජයග්‍රාහි ආරම්භයක් ලබා දෙමිනි.    Video – ආසියාව ජය ගන්න සවි ඔසවන්නන් සූදානම් මාර්තු මස 12 වැනිදා සිට17…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 ආසියා පැසිෆික් Classic හා Equipped සවි එසවීමේ ශූරතාවලිය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගෝල්ඩ්කෝස්ට් නුවර දී ආරම්භ වූ අතර පළමු දිනයේම සුපිරි දස්කම් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා සවි එසවීමේ ක්‍රීඩිකාවන් සිව් දෙනෙක් පදක්කම් දිනා ගත්තේ තරගාවලියට ජයග්‍රාහි ආරම්භයක් ලබා දෙමිනි.    Video – ආසියාව ජය ගන්න සවි ඔසවන්නන් සූදානම් මාර්තු මස 12 වැනිදා සිට17…