தேசிய வயதுநிலை நீச்சல் போட்டிகள் ஆகஸ்ட் 9இல் ஆரம்பம்

66
 

இலங்கை நீர்நிலை விளையாட்டுத்துறை சங்கம் 44ஆவது தடவையாக ஏற்பாடு செய்துள்ள தேசிய வயதுநிலை நீச்சல் போட்டிகள் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 9ஆம் திகதி முதல் 12ஆம் திகதி வரை கொழும்பு சுகததாஸ நீச்சல் தடாகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. றோயல் – தோமியர் நீச்சல் தொடரின் சம்பியன் பட்டம் றோயலுக்கு இலங்கையின் நீர்நிலை போட்டிகளில் அதிகளவான வீரர்களை உருவாக்கிய பெருமையைக்… இம்முறை போட்டித் தொடர் 11 வயது முதல் 20 வயது வரையான…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

இலங்கை நீர்நிலை விளையாட்டுத்துறை சங்கம் 44ஆவது தடவையாக ஏற்பாடு செய்துள்ள தேசிய வயதுநிலை நீச்சல் போட்டிகள் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் 9ஆம் திகதி முதல் 12ஆம் திகதி வரை கொழும்பு சுகததாஸ நீச்சல் தடாகத்தில் நடைபெறவுள்ளது. றோயல் – தோமியர் நீச்சல் தொடரின் சம்பியன் பட்டம் றோயலுக்கு இலங்கையின் நீர்நிலை போட்டிகளில் அதிகளவான வீரர்களை உருவாக்கிய பெருமையைக்… இம்முறை போட்டித் தொடர் 11 வயது முதல் 20 வயது வரையான…