අවිඳු තීක්ෂණ ඩිමෝ ක්‍රීඩකයෝ දණ ගස්වයි

296
 

ඩිමෝ ක්‍රීඩකයන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු සුන්කර දැමූ වමතින් දඟපන්දු යැවූ අවිඳු තීක්ෂණ MAS Silueta කණ්ඩායමට 2018 වසරේ වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කළ සිංගර් කුසලාන වෙළඳසේවා A කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා දීමට සමත් විය. කොළඹ වෙළඳසේවා පිටියේ දී පැවති මෙම තරගයේ දී ඩිමෝ කණ්ඩායමට එරෙහිව MAS Silueta ක්‍රීඩකයෝ ලකුණු 168ක පහසු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඩිමෝ ක්‍රීඩකයන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු සුන්කර දැමූ වමතින් දඟපන්දු යැවූ අවිඳු තීක්ෂණ MAS Silueta කණ්ඩායමට 2018 වසරේ වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කළ සිංගර් කුසලාන වෙළඳසේවා A කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා දීමට සමත් විය. කොළඹ වෙළඳසේවා පිටියේ දී පැවති මෙම තරගයේ දී ඩිමෝ කණ්ඩායමට එරෙහිව MAS Silueta ක්‍රීඩකයෝ ලකුණු 168ක පහසු…