එංගලන්තයේ සිට ශ්‍රී ලංකාව කරා – මාවින් හැමිල්ටන්

284
 

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය පසුගියදා “FIFA ලෝක කුසලාන තේරීම් තරගාවලිය” සඳහා සූදානම් වීමට ක්‍රීඩකයින් 31 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් නම් කරන ලදි. එම තරගාවලියේ පළමු අදියරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිවාදියා වන්නේ මැකාවු රාජ්‍යයි. ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලාන පාපන්දු තේරීම් තරග වලදී දැක්වූ දක්ෂතා 2022 වසරේ කටාර් හිදී පැවැත්වීමට නියමිත මීළඟ “FIFA ලෝක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනය පසුගියදා “FIFA ලෝක කුසලාන තේරීම් තරගාවලිය” සඳහා සූදානම් වීමට ක්‍රීඩකයින් 31 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචිතයක් නම් කරන ලදි. එම තරගාවලියේ පළමු අදියරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිවාදියා වන්නේ මැකාවු රාජ්‍යයි. ශ්‍රී ලංකාව ලෝක කුසලාන පාපන්දු තේරීම් තරග වලදී දැක්වූ දක්ෂතා 2022 වසරේ කටාර් හිදී පැවැත්වීමට නියමිත මීළඟ “FIFA ලෝක…