අර්ධ ශතක 13ක් වාර්තා වූ පළමු දිනය පොලීසිය නිසා රත් වෙයි

23න් පහළ අන්තර් සමාජ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020/21

287

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2020/21 වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සමාරම්භක දිනයේ තරග 10ක් අද (16) ආරම්භ වූ අතර එහි දී යුද හමුදාව, සී. සී. සී. එස්. එස්. සී, බදුරලිය, මීගමුව, හලාවත මේරියන්ස්, කළුතර නගර සමාජය, කෝල්ට්ස්, පොලිස් සහ ටැමිල් යූනියන් ජයග්‍රහණ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2020/21 වයස අවුරුදු 23න් පහළ අන්තර් සමාජ යොවුන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සමාරම්භක දිනයේ තරග 10ක් අද (16) ආරම්භ වූ අතර එහි දී යුද හමුදාව, සී. සී. සී. එස්. එස්. සී, බදුරලිය, මීගමුව, හලාවත මේරියන්ස්, කළුතර නගර සමාජය, කෝල්ට්ස්, පොලිස් සහ ටැමිල් යූනියන් ජයග්‍රහණ…