දුවිඳු හා කොත්තිගොඩ ඇතුළු බී. ආර්. සී කණ්ඩායමෙන් වැඩි දස්කම්

SLC නැගී එන ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

11

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (4) නිමා වූ තරග අතරින් වැඩි දස්කම් දැක්වීමට බී. ආර්. සී ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. BRC පරාජය කළ නාවික හමුදාවට දැවැන්ත ජයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට් … දෙවන දිනයට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (4) නිමා වූ තරග අතරින් වැඩි දස්කම් දැක්වීමට බී. ආර්. සී ක්‍රීඩකයෝ සමත් වූහ. BRC පරාජය කළ නාවික හමුදාවට දැවැන්ත ජයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන Major Club Emerging League ක්‍රිකට් … දෙවන දිනයට…