மாணவர் ஒருவரின் கனவினால் ரக்பி விளையாட்டை ஆரம்பித்துள்ள மடவளை மதீனா

22

பழைய மாணவர் ஒருவரின் கனவுக்கு அமைய, மடவளை மதீனா கல்லூரி தமது கன்னி ரக்பி போட்டியில் விளையாடி முடித்திருக்கின்றது. மதீனா கல்லூரியின் பழைய மாணவரான பைசல் அமர்தீன் தனது சிறுவயது காலம் தொடக்கம் ரக்பி விளையாட்டில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி இருந்ததோடு, தான் ரக்பி வீரராக மாறிய பின்னர் இலங்கையின் பாடசாலைகள் இடையே பிரபலமாக இருந்த ரக்பி விளையாட்டினை தனது தாய் பாடசாலையான மடவளை மதீனா கல்லூரியில் வளர்க்கும் விருப்பத்துடன்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

பழைய மாணவர் ஒருவரின் கனவுக்கு அமைய, மடவளை மதீனா கல்லூரி தமது கன்னி ரக்பி போட்டியில் விளையாடி முடித்திருக்கின்றது. மதீனா கல்லூரியின் பழைய மாணவரான பைசல் அமர்தீன் தனது சிறுவயது காலம் தொடக்கம் ரக்பி விளையாட்டில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி இருந்ததோடு, தான் ரக்பி வீரராக மாறிய பின்னர் இலங்கையின் பாடசாலைகள் இடையே பிரபலமாக இருந்த ரக்பி விளையாட்டினை தனது தாய் பாடசாலையான மடவளை மதீனா கல்லூரியில் வளர்க்கும் விருப்பத்துடன்…