ලංකා ද සිල්වාට අලුත් තනතුරක්

74

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක්දින තරග 11ක් සහ ටෙස්ට් තරග 3ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන හිටපු කඩුලු රකින පිතිකරුවෙකු වන ලංකා ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අන්තර්කාලීන ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස තෝරාගෙන ඇත. “වෙලගෙදර දී ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන එකත් ලොකු වාසනාවක්” – ලංකා ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක්දින තරග 11ක් සහ ටෙස්ට් තරග 3ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙන හිටපු කඩුලු රකින පිතිකරුවෙකු වන ලංකා ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අන්තර්කාලීන ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස තෝරාගෙන ඇත. “වෙලගෙදර දී ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන එකත් ලොකු වාසනාවක්” – ලංකා ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකා…