ම්බාපේ එංගලන්තයට එයි ද?

9
©independent.co.uk

ලෝක ශූර ප්‍රංශ ජාතික පාපන්දු ක්‍රීඩක කිලියන් ම්බාපේ තමන්ගේ පාපන්දු ජීවිතයේ ඉතිහාසය සහ අනාගතය ගැන අදහස් දක්වා තිබෙනවා. ඒ BBC මාධ්‍ය වෙතයි. එහි දී ඔහු එංගලන්ත ප්‍රීමියර් ලීගය වෙත පැමිණෙන්නේ ද නැද්ද යන්න ගැන ද ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කොට තිබුණා. වයස අවුරුදු 14 සිට මොනාකෝ කණ්ඩායම සමඟ වෘත්තීය පාපන්දු පිටියේ සිටීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලෝක ශූර ප්‍රංශ ජාතික පාපන්දු ක්‍රීඩක කිලියන් ම්බාපේ තමන්ගේ පාපන්දු ජීවිතයේ ඉතිහාසය සහ අනාගතය ගැන අදහස් දක්වා තිබෙනවා. ඒ BBC මාධ්‍ය වෙතයි. එහි දී ඔහු එංගලන්ත ප්‍රීමියර් ලීගය වෙත පැමිණෙන්නේ ද නැද්ද යන්න ගැන ද ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කොට තිබුණා. වයස අවුරුදු 14 සිට මොනාකෝ කණ්ඩායම සමඟ වෘත්තීය පාපන්දු පිටියේ සිටීමට…