சிறுவர் மெய்வல்லுனரில் பிரகாசித்த மலையக தமிழ் பாடசாலைகள்

274
 

கல்வி அமைச்சும், கல்வி அமைச்சின் சுகாதாரம், உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை பிரிவும் இணைந்து நான்காவது தடவையாக ஏற்பாடு செய்த அகில இலங்கை பாடசாலைகள் சிறுவர் மெய்வல்லுனர் போட்டிகளின் தரம் 5 ஆண்கள் பிரிவில் ஹட்டன் – கினிகத்தேன கனிஷ்ட வித்தியாலயம் முதலிடத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள, அக்கரைப்பற்று ஆண்கள் அரசினர் முஸ்லிம் பாடசாலை இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டது. Photos : Kids’ Athletic Championship – Day 3 ThePapare.com | omalka…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

கல்வி அமைச்சும், கல்வி அமைச்சின் சுகாதாரம், உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டுத்துறை பிரிவும் இணைந்து நான்காவது தடவையாக ஏற்பாடு செய்த அகில இலங்கை பாடசாலைகள் சிறுவர் மெய்வல்லுனர் போட்டிகளின் தரம் 5 ஆண்கள் பிரிவில் ஹட்டன் – கினிகத்தேன கனிஷ்ட வித்தியாலயம் முதலிடத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள, அக்கரைப்பற்று ஆண்கள் அரசினர் முஸ்லிம் பாடசாலை இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்டது. Photos : Kids’ Athletic Championship – Day 3 ThePapare.com | omalka…