தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை டயலொக் லீக் போட்டிகளில் சம்பியன் மற்றும் சென்ற வருடத்தில் நடைபெற்ற 3 தொடரினதும் வெற்றியாளர்களான, மலையகத்தைச் சேர்ந்த கண்டி கழகமானது மறுமுறையும் தனது வெற்றி ஓட்டத்தைத் தொடர இவ்வருடமும் காத்திருக்கிறது. கண்டி விளையாட்டுக் கழக பகுதி 19 ஆம் நூற்றாண்டிலே, இலங்கை வந்த பிரித்தானியர்கள் முதன் முதலில் கண்டி கழகத்தை ஒரு ஹொக்கி கழகமாகவே உருவாக்கினர். பின்னர் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் ரக்பி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோடு,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை டயலொக் லீக் போட்டிகளில் சம்பியன் மற்றும் சென்ற வருடத்தில் நடைபெற்ற 3 தொடரினதும் வெற்றியாளர்களான, மலையகத்தைச் சேர்ந்த கண்டி கழகமானது மறுமுறையும் தனது வெற்றி ஓட்டத்தைத் தொடர இவ்வருடமும் காத்திருக்கிறது. கண்டி விளையாட்டுக் கழக பகுதி 19 ஆம் நூற்றாண்டிலே, இலங்கை வந்த பிரித்தானியர்கள் முதன் முதலில் கண்டி கழகத்தை ஒரு ஹொக்கி கழகமாகவே உருவாக்கினர். பின்னர் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் ரக்பி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோடு,…