චමිඳුගේ විශිෂ්ට ශතකය නිසා අන්තෝනි විද්‍යාලය පෙරමුණේ!

112

වසර 105ක දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ කටුගස්තොට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන “කන්ද උඩරට නිල් මහ සටන” අද (08) 102 වැනි වරටත් උත්සවශ්‍රීයෙන් ආරම්භ විය. ඒ සාන්ත අන්තෝනි විදුහල් ක්‍රීඩා පිටිය කේන්ද්‍ර කොට ගනිමිනි. එහි දී චමිඳු වික්‍රමසිංහ වාර්තා කළ විශිෂ්ට ශතකයේ ආධාරයෙන් මෙම පාසල් මහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

වසර 105ක දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ කටුගස්තොට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන “කන්ද උඩරට නිල් මහ සටන” අද (08) 102 වැනි වරටත් උත්සවශ්‍රීයෙන් ආරම්භ විය. ඒ සාන්ත අන්තෝනි විදුහල් ක්‍රීඩා පිටිය කේන්ද්‍ර කොට ගනිමිනි. එහි දී චමිඳු වික්‍රමසිංහ වාර්තා කළ විශිෂ්ට ශතකයේ ආධාරයෙන් මෙම පාසල් මහා…