හරිත රග්බි බලකායට කන්ද උඩරට පුහුණුකරුවෙක්

492

ලබන වසර සඳහා වන පාසල් රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන් නව පුහුණුකරුවකු තෝරා පත්කර ගැනීමට ඉසිපතන විද්‍යාලය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ මෙන්ම පළපුරුදු පුහුණුකරුවෙකු වන නිහාල් “වයිපර්” ගුණරත්න මහතා ලබන වසරේ සිට ඉසිපතන රග්බි කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස තෝරාපත් කරගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සුළුතරයක් වූ වෘත්තීමය පුහුණුකරුවන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලබන වසර සඳහා වන පාසල් රග්බි තරග වාරය වෙනුවෙන් නව පුහුණුකරුවකු තෝරා පත්කර ගැනීමට ඉසිපතන විද්‍යාලය තීරණය කර ඇත. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දක්ෂ මෙන්ම පළපුරුදු පුහුණුකරුවෙකු වන නිහාල් “වයිපර්” ගුණරත්න මහතා ලබන වසරේ සිට ඉසිපතන රග්බි කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස තෝරාපත් කරගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සුළුතරයක් වූ වෘත්තීමය පුහුණුකරුවන්…