කොරෝනා පරද්දන්න රග්බි වීරවරියන් රෝහල‍ට

44
 

ඇමරිකානු කාන්තා ඊගල්ස් රග්බි ක්‍රීඩිකා ටෙස් ෆියුරි ‍ඇතුළු ලෝක රග්බි පවුලේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් COVID-19 වසංගතය අතරතුර මිනිසුන්ට උදව් කිරීම සඳහා වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන බව ලෝක මාධ්‍ය කීපයක් වාර්තා කර තිබිණි.  ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාත්‍යන්තර රග්බි ක්‍රීඩිකා ටෙස් ෆියුරි ඇමරිකාවේ නිව් ජර්සි හි පූර්ණ කාලීන හෙදියක් ලෙස කොරෝනා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඇමරිකානු කාන්තා ඊගල්ස් රග්බි ක්‍රීඩිකා ටෙස් ෆියුරි ‍ඇතුළු ලෝක රග්බි පවුලේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් COVID-19 වසංගතය අතරතුර මිනිසුන්ට උදව් කිරීම සඳහා වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන බව ලෝක මාධ්‍ය කීපයක් වාර්තා කර තිබිණි.  ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාත්‍යන්තර රග්බි ක්‍රීඩිකා ටෙස් ෆියුරි ඇමරිකාවේ නිව් ජර්සි හි පූර්ණ කාලීන හෙදියක් ලෙස කොරෝනා…