කොළඹ රාජකීය, ගාල්ල සංඝමිත්තා බැඩ්මින්ටන් ශූරතා දිනයි

49

අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 15න් පහළ බැඩ්මින්ටන් තරගාවලිය පසුගිය දා ගාල්ල ‍රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයීය ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවට පත්විය.  දින 4ක් පුරාවට පැවති මෙම තරගාවලිය ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් බැඩ්මින්ටන් සංගමය විසින් සංවිධානය කළ අතර මේ එම තරගාවලිය පැවති 11 වැනි වසරයි. මෙම තරගාවලිය සඳහා පාසල් 110ක් නියෝජනය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 15න් පහළ බැඩ්මින්ටන් තරගාවලිය පසුගිය දා ගාල්ල ‍රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයීය ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාවට පත්විය.  දින 4ක් පුරාවට පැවති මෙම තරගාවලිය ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් බැඩ්මින්ටන් සංගමය විසින් සංවිධානය කළ අතර මේ එම තරගාවලිය පැවති 11 වැනි වසරයි. මෙම තරගාවලිය සඳහා පාසල් 110ක් නියෝජනය…