ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරග තීරක මණ්ඩලයට පළමු වතාවට කාන්තා මුහුණක්

157
 

ඉන්දියාවේ ජී. එස්. ලක්ෂ්මි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) තරග තීරක විනිසුරු මණ්ඩලයට තේරී පත්වූ පළමු කාන්තා තරග තීරකවරිය ලෙස අද (14) දින ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාස පොතට එකතු විය.   ජාත්‍යන්තර පිරිමි ක්‍රිකට් තරගයක පළමු විනිසුරුවරිය ඇයයි ඕමානය සහ නැමීබියාව අතර අද (27) දින පැවැත්වෙන දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉන්දියාවේ ජී. එස්. ලක්ෂ්මි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (ICC) තරග තීරක විනිසුරු මණ්ඩලයට තේරී පත්වූ පළමු කාන්තා තරග තීරකවරිය ලෙස අද (14) දින ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාස පොතට එකතු විය.   ජාත්‍යන්තර පිරිමි ක්‍රිකට් තරගයක පළමු විනිසුරුවරිය ඇයයි ඕමානය සහ නැමීබියාව අතර අද (27) දින පැවැත්වෙන දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහා…