உலகின் ஏழு கண்டங்களிலும் மரதன் ஓடிய முதல் இலங்கையராக ஹசன்

276

மரதன் ஓட்ட வீரரான ஹசன் எசுபலி (Hassan Esufally) மிகவும் கடுமையான நிபந்தனைகள் கொண்ட அந்தாட்டிக் கண்டத்தின், அந்தாட்டிக் ஐஸ் மரதன் (Antarctic Ice Marathon) தொடரினை நிறைவு செய்ததன் மூலம், உலகின் ஏழு கண்டங்களிலும் நடைபெற்ற மரதன் ஓட்டப் போட்டிகளில் பங்குபற்றிய முதல் இலங்கையர் என்னும் புதிய சாதனையினை நிலைநாட்டியுள்ளார். ஏழு கண்டங்களின் மரதன் ஓட்டத்திற்கு தயாராகும் இலங்கை வீரர் ஹசன் ஹசன் எசுபலி அதிக குளிர், பனிக்கட்டிப் பாறைகள்,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

மரதன் ஓட்ட வீரரான ஹசன் எசுபலி (Hassan Esufally) மிகவும் கடுமையான நிபந்தனைகள் கொண்ட அந்தாட்டிக் கண்டத்தின், அந்தாட்டிக் ஐஸ் மரதன் (Antarctic Ice Marathon) தொடரினை நிறைவு செய்ததன் மூலம், உலகின் ஏழு கண்டங்களிலும் நடைபெற்ற மரதன் ஓட்டப் போட்டிகளில் பங்குபற்றிய முதல் இலங்கையர் என்னும் புதிய சாதனையினை நிலைநாட்டியுள்ளார். ஏழு கண்டங்களின் மரதன் ஓட்டத்திற்கு தயாராகும் இலங்கை வீரர் ஹசன் ஹசன் எசுபலி அதிக குளிர், பனிக்கட்டிப் பாறைகள்,…