බ්‍රසීල පාපන්දු පිටිය කම්පා කරමින් ගිනි රකුසාට 10ක් බිලි

158

මුළු මහත් පාපන්දු ලොවම කම්පා කළ පුවතක් පසුගිය සිකුරාදා බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජැනයිරෝ නුවරින් වාර්තා වුනා. රියෝ ද ජැනයිරෝ හී ප්‍රකට පාපන්දු කණ්ඩායමක් වූ ෆ්ලැමෑගෝ (Flamengo) පාපන්දු කණ්ඩායමේ යොවුන් ක්‍රීඩකයින් රැඳී සිටි ක්‍රීඩා සමාජ පුහුණු භූමියේම නවාතැන් පොලක ඇතිවූ ගින්නක් නිසා ළාබාල යොවුන් ක්‍රීඩකයින් 10කට දිවි අහිමි වී තිබුණා. තවත්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

මුළු මහත් පාපන්දු ලොවම කම්පා කළ පුවතක් පසුගිය සිකුරාදා බ්‍රසීලයේ රියෝ ද ජැනයිරෝ නුවරින් වාර්තා වුනා. රියෝ ද ජැනයිරෝ හී ප්‍රකට පාපන්දු කණ්ඩායමක් වූ ෆ්ලැමෑගෝ (Flamengo) පාපන්දු කණ්ඩායමේ යොවුන් ක්‍රීඩකයින් රැඳී සිටි ක්‍රීඩා සමාජ පුහුණු භූමියේම නවාතැන් පොලක ඇතිවූ ගින්නක් නිසා ළාබාල යොවුන් ක්‍රීඩකයින් 10කට දිවි අහිමි වී තිබුණා. තවත්…