සති 11ක කාලයක් පුරා පැවති පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය නිමාවට පත්වූයේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය වසර 2 කට පසුව තරගාවලියේ ශූරතාවයට හිමිකම් කියමිනි. තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයා තීරණය කිරීම සඳහා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයේ දී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට එරෙහිව පැවති තරගය ඉතා උණුසුම් තරගයකින් ජයග්‍රහණය කරන්නට රාජකීය ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. ශූරතාවය රාජකීයයන්ට; අනුශූරතාවය ඉසිපතනයට 2017…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සති 11ක කාලයක් පුරා පැවති පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය නිමාවට පත්වූයේ කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය වසර 2 කට පසුව තරගාවලියේ ශූරතාවයට හිමිකම් කියමිනි. තරගාවලියේ ජයග්‍රාහකයා තීරණය කිරීම සඳහා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයේ දී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට එරෙහිව පැවති තරගය ඉතා උණුසුම් තරගයකින් ජයග්‍රහණය කරන්නට රාජකීය ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. ශූරතාවය රාජකීයයන්ට; අනුශූරතාවය ඉසිපතනයට 2017…