යොවුන් ක්‍රීඩකයන් වැඩ පෙන්වූ Dialog – SLC T20 තරගාවලිය

Dialog – SLC ආරාධිත පන්දුවාර විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය

334

සැප්තැම්බර් මස 02 වැනිදා සිට 14 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරයත්, ඔක්තෝබර් මස පැවැත්වෙන ICC ලෝක කුසලාන පන්දුවාර විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියත් ඉලක්ක කරගනිමින් පැවති Dialog – SLC ආරාධිත පන්දුවාර විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාවය දසුන් ශානකගේ නායකත්වයෙන් යුත් SLC Greys කණ්ඩායමට හිමි වුනා. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සැප්තැම්බර් මස 02 වැනිදා සිට 14 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරයත්, ඔක්තෝබර් මස පැවැත්වෙන ICC ලෝක කුසලාන පන්දුවාර විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියත් ඉලක්ක කරගනිමින් පැවති Dialog – SLC ආරාධිත පන්දුවාර විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ශූරතාවය දසුන් ශානකගේ නායකත්වයෙන් යුත් SLC Greys කණ්ඩායමට හිමි වුනා. …