ශ්‍රී ලංකා මේසපන්දු කණ්ඩායම ප්‍රථම 10 අතරට

115

21වැනි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේසපන්දු තරගාවලියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකම කණ්ඩායම් අංශයේ අටවැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ කතක් හිදීයි. බිමන්දිගේ දස්කම්වලට ඕස්ට්‍රේලියා පුහුණුකරුගේ පැසසුම් 21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේස පන්දු තරගාවලියේ සුපිරි අට වටයේ තරග ඊයේ (18) පැවැත්වුණු අතර ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

21වැනි පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේසපන්දු තරගාවලියට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා පිරිමි හා කාන්තා කණ්ඩායම් දෙකම කණ්ඩායම් අංශයේ අටවැනි ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ ඉන්දියාවේ කතක් හිදීයි. බිමන්දිගේ දස්කම්වලට ඕස්ට්‍රේලියා පුහුණුකරුගේ පැසසුම් 21 වැනි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මේස පන්දු තරගාවලියේ සුපිරි අට වටයේ තරග ඊයේ (18) පැවැත්වුණු අතර ශ්‍රී ලංකා…