යුද හමුදා, NCC, CCC, SSC අර්ධ අවසන් වටයට

448

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන වයස 23න් පහල විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (10) පැවැත්විය. එම තරගවලදි ප්‍රතිවාදීන් පරාජය කරමින් කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජය, නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය, පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය, වරාය අධිකාරී ක්‍රීඩා සමාජය, NCC, මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජය, යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය, BRC සමාජය සහ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන වයස 23න් පහල විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලියේ තවත් තරග කිහිපයක් ඊයේ (10) පැවැත්විය. එම තරගවලදි ප්‍රතිවාදීන් පරාජය කරමින් කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජය, නාවික හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය, පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය, වරාය අධිකාරී ක්‍රීඩා සමාජය, NCC, මීගමුව ක්‍රිකට් සමාජය, යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය, BRC සමාජය සහ…