கொழும்பு கால்பந்துக் கழகத்தில் இணையும் ஷரித்த

330

குருநாகல் பெலிகன்ஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தின் தலைவரான ஷரித்த ரத்நாயக்க, 2018ஆம் ஆண்டுக்கான பருவகாலத்தில் டயலொக் சம்பியன்ஸ் லீக் (DCL) தொடரின் நடப்புச் சம்பியன்களாகத் திகழும் கொழும்பு கால்பந்துக் கழகத்திற்காக விளையாட ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். ஈகிள்ல் கால்பந்து கழகத்தின் தலைவராக சுஜான் பெரேரா மாலைத்தீவுகளில் உள்ள முன்னணி கால்பந்து… டயலொக் சம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் கடந்த மூன்று பருவகாலங்களிலும் வெற்றி பெற்று ஹட்ரிக் சம்பியன்களாக உள்ள கொழும்பு கால்பந்துக் கழகத்துடன் ஷரித்த ஒப்பந்தம்…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

குருநாகல் பெலிகன்ஸ் விளையாட்டுக் கழகத்தின் தலைவரான ஷரித்த ரத்நாயக்க, 2018ஆம் ஆண்டுக்கான பருவகாலத்தில் டயலொக் சம்பியன்ஸ் லீக் (DCL) தொடரின் நடப்புச் சம்பியன்களாகத் திகழும் கொழும்பு கால்பந்துக் கழகத்திற்காக விளையாட ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். ஈகிள்ல் கால்பந்து கழகத்தின் தலைவராக சுஜான் பெரேரா மாலைத்தீவுகளில் உள்ள முன்னணி கால்பந்து… டயலொக் சம்பியன்ஸ் லீக் தொடரின் கடந்த மூன்று பருவகாலங்களிலும் வெற்றி பெற்று ஹட்ரிக் சம்பியன்களாக உள்ள கொழும்பு கால்பந்துக் கழகத்துடன் ஷரித்த ஒப்பந்தம்…