මන්ජේකාර්ගේ ඉල්ලීම ඉන්දීය බලධාරීන් අහක දමයි

847
(EssentiallySports)

IPL 2020 තරගාවලියේ විස්තර විචාරකයෙක් ලෙස තමාව ද ඇතුළත් කරන ලෙස ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක සංජේ මන්ජේකාර් කළ ඉල්ලීම ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. “IPL යන්න බැරි වුනා කියලා පසුතැවිල්ලක් නැහැ” Mumbai Mirror පුවත්පත වාර්තා කර තිබුණේ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සුනිල් ගවස්කාර්, ලක්ෂ්මන් සිවරාමක්‍රිශ්ණන්, මුරලි කාර්තික්, හර්ෂා බෝග්ලේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

IPL 2020 තරගාවලියේ විස්තර විචාරකයෙක් ලෙස තමාව ද ඇතුළත් කරන ලෙස ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක සංජේ මන්ජේකාර් කළ ඉල්ලීම ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. “IPL යන්න බැරි වුනා කියලා පසුතැවිල්ලක් නැහැ” Mumbai Mirror පුවත්පත වාර්තා කර තිබුණේ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සුනිල් ගවස්කාර්, ලක්ෂ්මන් සිවරාමක්‍රිශ්ණන්, මුරලි කාර්තික්, හර්ෂා බෝග්ලේ…