අයහපත් ආලෝකය තත්වය තෝමසුවන්ගේ ජය වළක්වයි

147
138th-Battle-of-the-Blues-final-day

පැය දෙකකටත් අධික කාලයක් පැවති අයහපත් ආලෝක තත්වයත්, අතොරක් නැතිව ඇද හැලුණු පොද වැස්සත් නිසාවෙන් තරග උණුසුම සේදී ගිය 138 වැනි නිල් මහ සටන අද (11) ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා විය. ඒ අනුව ගියවර පැවති නිල් මහ සටනේ දී රාජකීය විද්‍යාලය දිනා ගත් ශූරතා කුසලානය තමන් සතු කර ගැනීමේ අදිටනින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පැය දෙකකටත් අධික කාලයක් පැවති අයහපත් ආලෝක තත්වයත්, අතොරක් නැතිව ඇද හැලුණු පොද වැස්සත් නිසාවෙන් තරග උණුසුම සේදී ගිය 138 වැනි නිල් මහ සටන අද (11) ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා විය. ඒ අනුව ගියවර පැවති නිල් මහ සටනේ දී රාජකීය විද්‍යාලය දිනා ගත් ශූරතා කුසලානය තමන් සතු කර ගැනීමේ අදිටනින්…