ස්මිත් මාධ්‍ය හමුවේ හඬා වැටෙමින් සමාව ඉල්ලයි

411
මාධ්‍ය හමුවේ දී ස්මිත් හඬා වැටෙමින්

“ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩයමේ නායකයා විදිහට මම එහි සියලුම වගකීම් බාර ගන්නවා, මම තීරණ ගැනීමේ දී ලොකු වරදක් කරා, දැන් මම එහි ප්‍රතිඵල අත්විඳිනවා” යැයි මුළු මහත් ක්‍රිකට් ප්‍රජාවෙන් හා ඕස්ට්‍රේලියානු ජනතාවගෙන් කොන්දේසි රහිතව සමාව අයදිමින් ස්ටීවන් ස්මිත් අද (29) ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර දී පැවති මධ්‍ය හමුවක දී සිය හඬ අවදි කළේය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩයමේ නායකයා විදිහට මම එහි සියලුම වගකීම් බාර ගන්නවා, මම තීරණ ගැනීමේ දී ලොකු වරදක් කරා, දැන් මම එහි ප්‍රතිඵල අත්විඳිනවා” යැයි මුළු මහත් ක්‍රිකට් ප්‍රජාවෙන් හා ඕස්ට්‍රේලියානු ජනතාවගෙන් කොන්දේසි රහිතව සමාව අයදිමින් ස්ටීවන් ස්මිත් අද (29) ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි නුවර දී පැවති මධ්‍ය හමුවක දී සිය හඬ අවදි කළේය.…