පාසල් රග්බි ලීගයේ වැඩකාරයෝ

3486

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය ආරම්භ වී ඇත්තේ 1973 වසරේදීයි. එහි වැඩිම වරක් ශූරයන් වූ සහ කෙදිනකවත් ශූරයන් නොවූ කණ්ඩායම් මොනවාද?

>> තවත් වීඩියෝ සිංහලෙන් බලන්න – පිවිසෙන්න <<