තලන තරමට පදම් වන ස්මිත් ශතක දෙකක් සමඟින් තරගය දිනවයි!

3463

පිටියක් මැද හුදකලා වන පිතිකරුවෙකුට ප්‍රතිවාදී පන්දු රකින්නන් 11 දෙනෙකුගෙන් එල්ල වන පීඩනය මැද ඉනිමක් ගොඩ නැගීම පහසු කාර්යයක් නොවේ. ඒ පීඩනයට අමතරව තරගය නරඹන ප්‍රේක්ෂකයින් ද ඔහුට උසුළු විසුළු කරයි නම් මානසික ඒකාග්‍රතාවය රැකගෙන පන්දුවට පහර දීම අතිශයින්ම දුෂ්කර වෙයි. නමුත් දඟපන්දු යවන්නෙකු ලෙස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කර පසුව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පිටියක් මැද හුදකලා වන පිතිකරුවෙකුට ප්‍රතිවාදී පන්දු රකින්නන් 11 දෙනෙකුගෙන් එල්ල වන පීඩනය මැද ඉනිමක් ගොඩ නැගීම පහසු කාර්යයක් නොවේ. ඒ පීඩනයට අමතරව තරගය නරඹන ප්‍රේක්ෂකයින් ද ඔහුට උසුළු විසුළු කරයි නම් මානසික ඒකාග්‍රතාවය රැකගෙන පන්දුවට පහර දීම අතිශයින්ම දුෂ්කර වෙයි. නමුත් දඟපන්දු යවන්නෙකු ලෙස ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කර පසුව…