මම ක්‍රීඩකයින්ට බාධා කළේ නැහැ. ඔවුන් එකට ඉන්න එක මට ඕන වුනේ – දිමුත්

621

දකුණු අප්‍රිකාවේ දී ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත් ආසියාවේ ප්‍රථම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලෙස ඉතිහාසගත වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිළිගැනීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අද (25) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දී පැවැත්විය. මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව සභාපති, ලේකම් සහ වර්තමාන ටෙස්ට් නායක ඇතුළු ක්‍රීඩකයන් කිහිපදෙනෙක් පැමිණ සිටියහ.  කුසල්, ඕෂද…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දකුණු අප්‍රිකාවේ දී ටෙස්ට් තරගාවලි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත් ආසියාවේ ප්‍රථම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ලෙස ඉතිහාසගත වූ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පිළිගැනීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අද (25) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දී පැවැත්විය. මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නව සභාපති, ලේකම් සහ වර්තමාන ටෙස්ට් නායක ඇතුළු ක්‍රීඩකයන් කිහිපදෙනෙක් පැමිණ සිටියහ.  කුසල්, ඕෂද…