මේ වසරේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයට පිවිසෙන ආනන්ද කණ්ඩායම නාමිකව ගත් කල වඩාත් ප්‍රබල කණ්ඩායමයි. මෙවර තරග වාරය තුල තරමක් රළු ගමනක යෙදුණු නාලන්ද ක්‍රීඩකයන් අද (04) කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඇරඹෙන මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ දී තම දස්කම් උපරිම මට්ටමට ගෙන එන්නට වෙහෙසෙනු ඇති. මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයෙන් බිඳක් කීර්තිමත් අතීතයකට හිමිකම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මේ වසරේ සුලෝහිත සංග්‍රාමයට පිවිසෙන ආනන්ද කණ්ඩායම නාමිකව ගත් කල වඩාත් ප්‍රබල කණ්ඩායමයි. මෙවර තරග වාරය තුල තරමක් රළු ගමනක යෙදුණු නාලන්ද ක්‍රීඩකයන් අද (04) කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ දී ඇරඹෙන මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ දී තම දස්කම් උපරිම මට්ටමට ගෙන එන්නට වෙහෙසෙනු ඇති. මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයෙන් බිඳක් කීර්තිමත් අතීතයකට හිමිකම්…