හිටපු පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු ජීවිතක්ෂයට

939
Akhtar Sarfraz

පාකිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු පිතිකරුවෙකු වන අක්තාර් සෆ්රාස් මහ බඩවැල් ආශ්‍රිතව ඇතිවූ පිළිකාවක් හේතුවෙන් ඊයේ (10) ලාහෝර් නුවර දී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත. යුවරාජ් සිංගේ රසිකයින්ට කණගාටුදායක පුවතක් ඉන්දීය තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන යුවරාජ් සිං ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සහ පළමු.. ජීවිතක්ෂයට පත්වන විට වයස අවුරුදු 43ක් වූ වමත් පිතිකරුවෙක් වන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පාකිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු පිතිකරුවෙකු වන අක්තාර් සෆ්රාස් මහ බඩවැල් ආශ්‍රිතව ඇතිවූ පිළිකාවක් හේතුවෙන් ඊයේ (10) ලාහෝර් නුවර දී ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත. යුවරාජ් සිංගේ රසිකයින්ට කණගාටුදායක පුවතක් ඉන්දීය තුන් ඉරියව් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වන යුවරාජ් සිං ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියට සහ පළමු.. ජීවිතක්ෂයට පත්වන විට වයස අවුරුදු 43ක් වූ වමත් පිතිකරුවෙක් වන…