ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම බලාපොරොත්තු බිඳ වැටේ

191
 

16න් පහළ ආසියානු කාන්තා පාපන්දු ශූරතාවය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ තවත් තරගයකට ශ්‍රී ලංකාව අද (19) මුහුණ දුන් අතර එම තරගයෙන් ගෝල 17-00ක් ලෙස පරාජය වීමට ශ්‍රී ලංකා 16න් පහළ ක්‍රීඩිකාවන්ට සිදු විය. කොළඹ CR & FC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති මෙම තරගයෙන් පරාජය වීම නිසා ලබන වසරේ පැවැත්වෙන 16න් පහළ ආසියානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

16න් පහළ ආසියානු කාන්තා පාපන්දු ශූරතාවය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ තවත් තරගයකට ශ්‍රී ලංකාව අද (19) මුහුණ දුන් අතර එම තරගයෙන් ගෝල 17-00ක් ලෙස පරාජය වීමට ශ්‍රී ලංකා 16න් පහළ ක්‍රීඩිකාවන්ට සිදු විය. කොළඹ CR & FC ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති මෙම තරගයෙන් පරාජය වීම නිසා ලබන වසරේ පැවැත්වෙන 16න් පහළ ආසියානු…