3 වන දිනයේ වැඩි ගෞරව අකලංකට සහ ඇල්වින්ට

267

සුගතදාස පිහිනුම් තටාක පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වෙන ජාතික වයස් කාණ්ඩ පිහිනුම් තරගාවලියේ තෙවන දිනය අවසාන වනවිටත් සමස්ත ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ රැක ගැනීමට ශාන්ත ජෝසප් විදුහල් කණ්ඩායම සහ විසාකා විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සමත් විය. >> අකලංක සහ විනෝලිගෙන් දස්කම් ඇල්වින් අරුන්මරන් සහ අකලංක පීරිස් රන් පදක්කම් 4 බැගින් දිනා ගනිමින් තෙවන දිනයේ දී කැපී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සුගතදාස පිහිනුම් තටාක පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්වෙන ජාතික වයස් කාණ්ඩ පිහිනුම් තරගාවලියේ තෙවන දිනය අවසාන වනවිටත් සමස්ත ලකුණු සටහනේ පෙරමුණ රැක ගැනීමට ශාන්ත ජෝසප් විදුහල් කණ්ඩායම සහ විසාකා විද්‍යාලයීය කණ්ඩායම සමත් විය. >> අකලංක සහ විනෝලිගෙන් දස්කම් ඇල්වින් අරුන්මරන් සහ අකලංක පීරිස් රන් පදක්කම් 4 බැගින් දිනා ගනිමින් තෙවන දිනයේ දී කැපී…